אודות

%d7%a9%d7%a8%d7%95%d7%9f
שרון גרוס, השראה
%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%91
יניב גיל, במאי, יוצר, מבוגר אחראי
%d7%98%d7%9c
טל מילר, אריזה גרפית, מכונאות כללית
%d7%93%d7%a0%d7%99
דני שכטמן, צלם רחפנים, ידיד
%d7%a8%d7%9e%d7%99
רמי חכמה, צלם, מפיק, חבר
%d7%99%d7%95%d7%91%d7%9c
יובל אוצר, עורך ואח